24/11/2017

Dotacja dla POLSTAR w ramach PROW 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Operacja pn.:

Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup nowoczesnych urządzeń wspomagających produkcję elementów budownictwa energooszczędnego”,

mająca na celu wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie produkcji i wprowadzenie na rynek ulepszonego produktu oraz rozwój gospodarczy regionu wskutek stworzenia nowych etatów pracy przy obsłudze zakupionych innowacyjnych maszyn i urządzeń,

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020