27/02/2018

Ościeżnica termiczna z przekładką termiczną

Ościeżnica termiczna z przekładką termiczną – zamkniętą we wnęce profilu zewnętrznego, zgłoszona jako wzór użytkowy do Urzędu Patentowego RP pod numerem W.127049. Dostępna w standardzie w pakietach Superior Plus 55, Comfort 73 i Comfort Plus 73

!